SẢN PHẨM


Giấy in nhiệt K80x80 mm
32,000₫ 28,000₫
Giấy in nhiệt decal K80
75,000₫
Máy in nhiệt K80
2,500,000₫
Máy in decal Xprinter 350B
2,500,000₫
Cash Drawer MAKEN MK-410
1,600,000₫
Máy pos tính tiền cảm ứng T310
11,400,000₫