Bảng giá phần mềm Kaviet

Khuyến Mãi

Miễn phí 10 ngày dùng thử.

Gia hạn: 1 năm tặng 2 tháng, 2 năm tặng 6 tháng, 3 năm tặng 1 năm hoặc thiết bị tương đương giá trị 1 năm.

STT Gói cước Phí cước (đồng/tháng) Phí cước (đồng/năm) Thiết bị Giới hạn đơn
1 Gói cơ bản 125,000 1,500,000 3 thiết bị bán hàng 100 đơn/ngày
2 Gói chuyên nghiệp 170,000 2,040,000 8 thiết bị bán hàng Không giới hạn
3 Gói nâng cao 220,000 2,640,000 Không giới hạn Không giới hạn